CPTG протоколът за качество на dōTERRA

CPTG протоколът за качество на dōTERRA
15.07.2019 Healthy You Blog

Като потребители, всеки един от нас иска да получи възможно най-качествения продукт на разумна цена. Етеричните масла са продукт, който се нанася върху кожата, вдишва се или се приема вътрешно. Ето защо сигурността и безопасността на етеричните масла, така както и лечебния потенциал на самото растение са от ключово значение в ароматерапията. От какво зависи безопасността и качеството на етеричните масла? От производителя? За жалост, съвсем не. Ще разгледам въпроса с качеството по-подробно. Преди това обаче нека изясним някои ключови моменти като например какво всъщност съдържат етеричните масла?

Състав на етеричните масла

Етеричните масла са съставени от множество органични вещества с натурален произход, ето защо химичният състав на етеричните масла е комплексен. Думата химичен състав не бива да те заблуждава. В ароматерапията тя се използва за означаване на съвкупността от различни натурални вещества, всяко от което има собствена химична структура. Тези вещества са естествено синтезирани от растенията, те са натурални. Етеричните масла съдържат между 50 и 500 различни вещества и те формират т.нар. химичен профил на съответното етерично масло, по който може да се съди за неговата автентичност, нещо като неговото ДНК.

За разлика от натуралния химичен състав на етеричните масла, съществуват лабораторно синтезирани синтетични етерични масла, които нямат терапевтичен ефект. Запомни добре, че не всички масла са еднакви, макар да ухаят еднакво.

Молекулярен размер

За да разбереш по-добре основното правило в ароматерапията “Ниски дози, често приложение” и колко важно е да разреждаш правилно етеричните масла, нека видим колко молекули се съдържат в 1 капка етерично масло. Дори не знам как се произнася числото 40 000 000 000 000 000 000 000, но 1 капка етерично масло съдържа точно толкова молекули от него. Сега вече можеш да си представиш силата на 1 капка етерично масло, нали?

Ботаническо име

От ключово значение за терапевтичния ефект, който очакваш от дадено етерично масло, е да знаеш неговото ботаническо име. Често на шишенцата пише просто Лавандула (Lavender). Но в природата са известни няколко вида  Лавандула, например Lavandula angustifolia/Officinalis, Lavandula spica/latifolia или Lavandula stoechas. Всяка една от тях има различни свойства и ефект. Много популярни и използвани билки и етеричните масла от тях имат различни видове като Лайката, Мащерката, Розмаринът, Кедровото дърво, Тамянът и др. Ето защо е важно, когато избираш етерично масло, да знаеш какво е ботаническото му име. Това е една от гаранциите, че то ще има търсения от теб терапевтичен ефект.

Хемотип

Хемотип е термин, който се използва за растения от един и същи род и вид, които се различават по химичен състав и съответно имат различни свойства. Класически пример е мащерката, която има няколко различни основни хемотипа. Тези различия се определят от средата, в която се отглежда растението, дали се отглежда промишлено или се събира диворастящо, колко време се отглежда на едно и също място, каква е надморската височина, на която се отглежда, колко слънце са получили растенията, колко влага и т.н.

Защо е важно това? Защото растенията се приспособяват към средата, в която растат непрекъснато. Това се отразява на техния химичен състав и качеството на съответното етерично масло. Повече от вас знаят, че едно от най-качествените етерични масла, това от роза, се отглежда в България. Не че розата не вирее добре и на други места по света, но точно тук в България тя получава най-благоприятните условия на растеж, за да синтезира най-качественото масло, с което сме известни по цял свят.

Как външната среда влияе върху качеството?

Докато дъжда, слънцето, надморската височина, температурите не могат да бъдат контролирани от производителите на етерични масла, то използването на торове, пестициди, хербициди и др. химически препарати са изцяло в техните ръце. Те се абсорбират в растенията и преминават в продуктите, които се извличат от тях. Затова от изключителна важност за потребители е да знаят къде са отглеждани суровините за производство на етерични масла и как. Много производители, които са сертифицирали своите насаждения като биологични, се гордеят с това и предоставят гаранции за чистотата на техните масла, но нека не забравяме, че ключово за качеството на етеричното масло е и мястото, на което се отглежда, начинът, по който се отглежда, методът на дестилация и др. Едни от най-качествените и скъпи масла по света като тамяна се отглеждат в страни от третия свят, където местните производители не само, че не разполагат със средства за сертифициране, но и за каквито и да било торове, препарати и т.н. Ето защо сертификатът BIO не винаги е синоним на 100% качество. Нека видим от какво още зависи качеството на етеричните масла.

Как методът на дестилиране влияе върху качеството?

Основните методи за извличане на етеричните масла са парна дестилация или студено пресоване. Парната дестилация протича чрез нагряване до определена температура и налягане, без добавка на химични вещества или разтворители. Използват се съдове от стомана или стъкло, за да се запазят нежните ароматни съединения на маслата, които са отговорни за терапевтичното им действие. Начинът на извличане е от огромно значение за качеството на едно етерично масло.

Не само температурата и съдовете за извличане на етеричните масла са важни, но и продължителността на извличане на всяко конкретно масло, което си е цяла наука. Зад това се крие изключително сложна научна работа, изследвания и проучвания, които не всеки производител на етерично масло може да си позволи. Прекалено краткият период на извличане може да не е достатъчен да извлече максимално полезните терапевнични съставки на етеричното масло, а прекалено дългият период може напълно да ги унищожи. Компаниите, които инвестират в научни отдели и проучвания по темата са изключително малко. Препоръчвам на всеки потребител да проучи и да се увери, че производителят на етерични масла, от когото закупува маслата си, заслужава доверие.

Дестилерия на Ylang-Ylang (Cananga odorata)

Както стана ясно до тук, качеството на едно етерично масло зависи от множество фактори, за повечето от които дори не предполагаш. Ето защо на помощ идват различни видове тестове, чиято цел е да гарантират качеството на етеричните масла, които ползваш. Стандартът, който следва да търсиш при избор на етерични масла се нарича CPTG Quality Testing. Този стандарт не е наложен от международно призната институция по качеството на етеричните масла, защото такава няма. Този стандарт е създаден от една от най-голямите компании за етерични масла в света dōTERRA.

Какви са методите за изследване на качеството?

Съставът на етеричните масла е комплексен, поради което и изследванията им са сложни. Някои от веществата в дадено етерично масло може да са в толкова минимални количества, че да е много трудно да бъдат измерени. Докато други са с толкова близка молекулярна структура, че е трудно да бъдат различени.

Какво изследва dōTERRA?

Изследването на качеството на етеричното масло протича на три ключови етапа.

Етап 1 – Изследвания на суровия материал и дестилираното етерично масло при източника (дестилерията)

 1. Organoleptic Test
 2. Gas Chromatography
 3. Mass Spectrometry
 4. Chiral GC Testing
 5. Isotop Carbon 14

Етап 2 – Изследвания на получените от dōTERRA eтерични масла в лабораторията в Utah, USA

 1. Oranoleptic Test
 2. TPC/Microbial
 3. FTIR Scan (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
 4. Heavy Metal/Pesticides

Етап 3 – Изследвания при бутилирането и етикетирането

 1. Organoleptic Test
 2. TPC/Microbial
 3. FTIR Scan (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
 4. Stability Studies

Organoleptic and Physical Test

След като всяко едно етерично масло премине през GC/MS и FTIR анализ, dōTERRA изследва физическите му характеристики.

Органолептичният тест всъщност е комплекс от тестове. Всяко етерично масло е уникално и има различен външен вид, консистенция, аромат, цвят. Органолептичният тест се извършва от човек. Това са обучени експерти, които използват сетивата си, за да установят наличието на разлики в изследваните характеристики. Етерични масла с необичаен аромат, странна консистенция или цвят говорят, че нещо не е наред. dōTERRA записва тези характеристики за всяко едно масло, което получава.

Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC/MS)

GC/MS тестването е сърцето на лабораторията и се осъществява от машина. Този тест помага да се идентифицира всяко едно етерично масло, да се определи неговата чистота, ефективност и състав. Този тест помага да се открият потенциални замърсители и добавки, които не би трябвало да се намират в маслото. GC/MS тестването се извършва от 2 инструмента, които се използват заедно.

Първият е Gas Chromatograph (GC). Той взема проба от етеричното масло и я изпарява. От там големите и малките молекули в етеричното масло се разделят. Първи се отделят малките молекули, след това големите. Те преминават през дълга тръба, в която всеки компонент на етеричното масло се движи с различна скорост. Скоростта зависи от молекулното му тегло и химични свойства, които се измерват на края на тръбата.

Вторият уред е Mass Spectrometеr (MS). Предварително разделените от GC компоненти на етеричното масло, отиват в MS, където се йонизират и фрагментират посредством електричество. Това позволява да бъде измерена тяхната маса и заряд. Всяка молекула е специфична и се фрагментира по специфичен начин. Ето защо знаейки специфичната им маса, може да се определи коя е молекулата.
.

Chiral Testing

Хиралността е термин, използван за описание на 3D ориентацията на молекулата. Точно както човешките ръце, хиралните молекули са с еднакви атоми, но съществуват в две форми, които се различават като дясна или лява. 

Погледни ръцете си. Когато са поставени една до друга, те са огледални образи една на друга. Въпреки това, когато са поставени една върху друга, без значение как ще ги завъртиш, не можеш да ги подредиш така, че да бъдат идентични. 

Тези молекули отразяват светлината по различен начин. Чрез оптична ротация може да бъде установено дали в маслото има синтетични вещества, добавени допълнително, тъй като тогава ще има отклонение в начина, по който се отразява светлината.

 

Isotop Carbon 14 Test

Тестването с изотоп на въглерод 14 се използва за проверка на наличието на синтетични вещества и петролни продукти в етеричното масло или т.нар. фалшифициране.

Натурално съдържащият се в етеричните масла въглерод има различно съотношение на въглерод 14 в сравнение с този в петролните продукти. Ето защо тествайки наличието на въглерод в етеричните масла, експертите могат да установят дали има добавени нежелани синтетични вещества.

TPC/Microbial Test

Всяко етерично масло се тества микробиологично за наличието на микроорганизми, които не би трябвало да съдържа, за да се гарантира неговата безопасност и чистота.

Микробиологичното изследване включва анализ на всяка партида етерични масла за наличието на опасни микроорганизми като гъбички, бактерии, вируси и плесени. Процесът включва изтегляне на проба, която се добавя в стерилна среда и се изследва за растеж. Този тест се провежда след пристигане на етеричното масло в лабораторията, както и след процеса по опаковане и етикетиране, за да се гарантира чистотата на крайния продукт.

FTIR Scan (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

FTIR Scan позволява да бъде идентифицирано всяко едно масло, което се тества.

Този тест измерва инфрачервеното излъчване, което е уникално за всяко едно етерично масло. Източник на инфрачервена светлина се насочва към етеричното масло, а детектор измерва количеството светлина, която се абсорбира от пробата при различни дължини на вълната. Всяко етерично масло има специфичен „отпечатък“, с който се сравнява получения от съответната проба. Този тест се прави двукратно при получаване на етеричното масло в лабораторията и след бутилирането му.

Heavy Metal/Pesticides (Тежки метали/Пестициди)

Тежките метали като кадмий, арсеник, живак, олово могат да действат като катализатор на окисляването на етеричните масла и на промени в химичната им стуктура. При правилно дестилиране етеричните масла не трябва да съдържат тежки метали. ICP-MS тестовете използват високоенергийна среда, наречена индуктивно свързана плазма (ICP) за йонизиране на пробата. След това пробата се прекарва през MS, който разделя пробата на съставните й елементи. Етеричните масла dōTERRA се подлагат на прецизни тестове, които гарантират чистотата им от тежки метали. 

Етеричните масла минават и поредица от тестове за пестициди, за да се гарантира чистотата на етеричните масла и липсата на тези вредни субстанции в крайния продукт.

Stability Studies

След като етеричните масла са минали трите етапа на тестване, dōTERRA подлага на същите тестове пуснатите за продажба масла, за да бъде сигурна, че те отговарят на най-високите критерии далеч след като са били произведени. Тестовете за стабилност се провеждат в камери, които поддържат специфична температура и влажност. Те се правят, за да може потребителя да е сигурен, че маслата остават със същото качество години след като са били произведени.

Видео: Всичко за CPTG тестовете на dōTERRA

Какво още?

Разгледай всички най-изгодни комплекти с етерични масла на dōTERRA и виж какви са техните ТОП ползи за здравето ТУК.