Molecular Docking – нов метод за изследване на етерични масла

Molecular Docking – нов метод за изследване на етерични масла
20.04.2020 Healthy You Blog

Статията е превод от Science Blog на dōTERRA 

С бързия глобален растеж на индустрията за етерични масла и съвременните научни изследвания, които ни помагат да откриваме нови начини, по които тези „дарове на Земята“ могат да се използват ежедневно от живота ни, мнозина започват да се питат: „Какво точно кара етеричните масла да правят това, което правят? “ За щастие, мрежата от изследователи на dōTERRA и техните партньори започват да намират отговорите на този въпрос и да откриват как етеричните масла могат да имат такъв забележителен спектър от ползи и позитивен ефект върху нашия живот. Това партньорство създава новаторски изследвания чрез картографиране въздействието на етеричните масла върху биологичните пътища в стремеж към качество и нови методи на приложение.

Разширяване обхвата на изследванията

За да се разберем напълно как работят етеричните масла и техните компоненти и дългосрочният им ефект върху клетките, трябва да погледнем много по-дълбоко от чисто физическите ефекти, като подобрен външен вид на кожата или усещане за чисто дишане. Трябва да надникнем в клетката и да проучим как етеричните масла работят под микроскоп. Въпреки това, дори на това ниво, все още може да има някои въпроси без отговор.

Започнахме с една простичка идея: ние знаем, че етеричните масла работят. Учените от dōTERRA навлязоха отвъд микроскопа, за да разширят нашето разбиране как и защо етеричните масла правят това, което правят. В момента dōTERRA въвежда методи като Molecular Docking, Proteomics и други вдъхновяващи методи за проучвания, за да разбере действието на етеричните масла на молекулярно ниво. Някои от тези проучвания са изцяло нови не само в науката за етеричните масла, но и за света на науката като цяло, и се провеждат от учените на dōTERRA.

Подходът In Silico в проучванията на етеричните масла

Методът Molecular Docking (молекулярното скачване/свързване) е инструмент за проучване in silico, който се използва за описване на взаимодействията между две молекули. Когато терминът in silico се използва за описание на научен процес, това просто означава, че той се осъществява чрез компютърна симулация. Molecular Docking и подпомаганите от компютри проучвания са изключително полезни за научната общност, като спестяват време и средства, за оценката на взаимодействието на молекулите една с друга. Molecular Docking е особено полезен инструмент за оценка на поведението на молекулите в етеричните масла, преди да ги тестваме в култивирани клетки или в жив организъм.

Нов метод за проучване

Изследването Molecular Docking включва използването на специални програми и параметри, предназначени да опишат взаимодействията между съединенията в етеричното масло и протеините в клетката. С тези програми изследователите на doTERRA успяват да получат по-ясно разбиране за това какво правят етеричните масла, като наблюдават техните възможни реакции и взаимодействия с протеините.

Нови ползи за вас

Технологиите се развиват, в резултат на което се увеличава употребата на синтетика и примеси в етеричните масла. Данните, които събираме и използването на Proteomics чрез нашите партьори в изследванията, ни позволяват не само да започнем да разбираме по-добре как етеричните масла правят това, което правят, но и да откриваме чужди субстанции на много по-високо ниво. Знанията, които трупаме чрез in silico изследванията за това как етеричните масла взаимодействат с клетките, като Molecular Docking, ни позволяват да разберем дали едни или друг метод на употреба е по-ефективен, как да подобрим блендирането (смесването) на етеричните масла за специфични цели, както и откриваме възможните бъдещи ползи на тези уникални ароматни съединения.

Заключение

С ежедневната работа на нашите учени и партньорствата ни с изследователи, dōTERRA продължава да създава иновации и прецеденти за науката за етеричните масла. Учените на dōTERRA и техните партьори работят по няколко проекта и се подготвят да споделят резултатите с научната общност и с вас, като ги добавят към нарастващия списък от рецензирани научни публикации в областта на етеричните масла. Въпреки че тепърва предстоят още много проучвания, dōTERRA започва да събира парченцата на сложния научен пъзел зад науката за етеричните масла. Знанията, получени от тези проучвания, не само ще подобрят нашето цялостно разбиране за етеричните масла, но също така могат да ни помогнат в това да докажем несравнимата ефикасност, чистота и качество на CPTG етеричните масла и да ни подпомогнат в бъдещото формулиране на нови продукти.

Източник: dōTERRA Science Blog, Molecular Docking
Превод: Даниела Сечкова